Có thể dùng Boot Camp với Windows 10 từ một ổ cứng HDD ngoài không?

Mình cần chạy Visual Studio trên Macbook Pro và mình cần Windows để thực hiện việc đó. Cách dễ nhất và phổ thông nhất để cài Windows trên Mac là chạy ứng dụng Boot Camp trên Mac và để nó thực hiện các công việc cần thiết. Vấn đề là mình không muốn phải chia ổ cứng trong vì vậy lựa chọn còn lại  là cài đặt Boot Camp Windows 10 trên một ổ cứng ngoài  và khởi động nó mỗi lần cần đến bằng cách cắm nó vào trong USB 3.0 HDD. Có thể làm thế k nhỉ?

Đã hỏi vào September 14, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Đây là trình tự đã được cập nhật cho Windows 10.

Mình đã chạy thử quy trình này trên MacBookPro 1.1, chạy hệ điều hành OS X 10.11.5 (15F34). Suốt quá trình, hãy kết nối trực tiếp tất cả các thiết bị đến Macbook. Mình thấy một số quá trình sẽ thất bại thường xuyên hơn nếu mình sử dụng bộ chia cổng USB tại màn hình máy.

Ngoài việc ổ cứng ngoài sẽ làm chủ việc cài đặt Windows (ổ đĩa đích), bạn sẽ cần một ổ USB khác (ổ đĩa trình điều khiển) để tạm thời lưu trữ các trình điều khiển Boot Camp.

Mình đã sử dụng những cái này: 

    • Ổ đĩa đích: Ổ cứng ngoài SSD Samsung T3 Portable 500GB USB 3.0(MU-PT500B/AM) 
    • Ổ trình điều khiển: SanDisk Extreme 32GB USB 3.0 Flash Drive (SDCZ80-032G-GAM46) 

Đây là các bước thực hiện:

Bước 1: Cài đặt VMware Fusion 8.1.1 từ website của VMware

    • Phiên bản đánh giá miễn phí không chuyên là đủ 
    • VMware Fusion 7.1.3 không thể kết nối ổ đĩa USB ngoài của mình đến Windows VM của mình. 
    • Mình đã tải về VMware-Fusion-8.1.1-3771013.dmg (SHA256: 29cad381a36374e58a85fb58f7aaad8cae41ad50ef07fdda0db6d782c95c0a95)

 Bước 2: Tải xuống thư mục Windows 10 ISO từ https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10ISO

    • Mình chọn Windows 10, bản tiếng Anh, 64-bit 
    • Mình đã tải Win10_1511_1_English_x64.iso (SHA256: 
     cf5cff9e23c853fed769cf382e18b29889dcc0055b69226f0164ab51eca3069c)

Bước 3: Mình tiếp tục tải  Windows 7 Automated Installation Kit từ https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5753

    • Mình đã tải KB3AIK_EN.iso (SHA256: c6639424b2cebabff3e851913e5f56410f28184bbdb648d5f86c05d93a4cebba) 

Bước 4: Chuẩn bị ổ trình điều khiển: 

Bước 4.1: Chạy danh sách diskutil để xác định tên thiết bị. Trong trường hợp của mình, tên thiết bị là  /dev/disk2.

Bước 4.2: Xóa ổ đĩa sử dụng diskutil eraseDisk fat32 DRIVERS MBR /dev/disk2

Bước 4.3: Mở Boot Camp Assistant

 1. Trong “Introduction”, chọn “Continue”
 2. Trong “Select Tasks”: Bỏ chọn “Create a Windows 7 or later version install disk”; Chọn “Download the latest Windows support software from Apple”; Bỏ chọn “Install Windows 7 or later version”; Chọn “Continue”
 3. Trong “Save Windows Support Software”, chọn ổ trình điều khiển, và chọn “Continue”.
 4. Đợi cho đến khi quá trình hoàn tất. 

Bước 4.4: Tháo ổ đĩa trình điều khiển: diskutil eject /dev/disk2.

Bước 4.5: Ngắt kết nối ổ trình điều khiển.

Bước 5: Chuẩn bị Windows VM tạm thời. Chúng ta sẽ sử dụng Windows VM tạm thời để ghi hình ảnh đĩa lên ổ đĩa đích. Trong VMware Fusion:

 Bước 5.1: Tạo một VM mới:

 1. File > New
 2. Trong “Select the Installation Method”, chọn “Install from disc or image”, nhấp vào “Continue”.
 3. Trong “Create a New Virtual Machine”, chọn “Use another disc or disc image…”, xác định vị trí cho Win10_1511_1_English_x64.iso, rồi chọn “Continue”.
 4. Trong “Microsoft Windows Easy Install”, bỏ chọn “Use Easy Install”, nhấp vào “Continue”.
 5. Nhấp vào “Finish”.

Bước 5.2: Bắt đầu VM và hoàn tất  Windows Setup. Cài đặt không quá quan trọng, bởi vì ta chỉ dùng VM này để ghi hình ảnh đĩa

 1. Chọn “Next”
 2. Chọn “Install now”
 3. Chọn “I don’t have a product key”
 4. Chọn “Windows 10 Pro”
 5. Chọn “I accept the license terms”
 6. Chọn “Custom: Install Windows only (advanced)”
 7. Chọn “Drive 0 Unallocated Space” and click “Next”
 8. Chọn “Use Express settings”
 9. Chọn “I own it”
 10. Chọn “Skip this step”
 11. Nhập một tên người dùng.

Bước 5.3: Cài đặt  Automated Installation Kit:

 1. Từ menu “Virtual Machine”, chọn “CD/DVD (SATA)” > “Choose Disc or Disc Image…”. Chọn KB3AIK_EN.i
 2. Từ Start menu, chọn “File Explorer”, rồi đến “This PC”. Click đúp vào “DVD Drive (D:) KB3AIK_EN”.
 3. Chọn “Yes”
 4. Chọn “.NET Framework Setup”
 5. Chọn “Download and install this feature”
 6. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chọn “Close”
 7. Chọn “Windows AIK Setup”
 8. Chọn “Next”
 9. Chọn “I agree”
 10. Chọn “Next”
 11. Chọn “Next”
 12. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chọn  “Close”

Bước 6: Chuẩn bị và phản ánh ổ đĩa đích:

Bước 6.1: Từ Start menu, chọn “All apps”. Chọn “Microsoft Windows AIK”. Click chuột phải vào “Deployment Tools Command Prompt”. Chọn “More”, sau đó chọn “Run as administrator”. Choose “Yes”.

Bước 6.2: Chuẩn bị ổ đĩa đích:

 1. Chạy diskpart
 2. Cắm ổ đĩa đích. Trong gợi ý “Choose where you would like to connect “, chọn”Connect to Windows”
 3. chạy LIST DISK để xác định số thứ tự của ổ đĩa đích. Như với mình thì là số 1.
 4. Chạy: SELECT DISK 1
 5. Chạy: CLEAN
 6. Chạy:CREATE PARTITION PRIMARY
 7. Chạy: format fs=ntfs quick
 8. Chạy: ASSIGN
 9. Chạy: ACTIVE
 10. Chạy: list volume
 11. Lưu ý chữ cái ổ đĩa cho kích thước được chọn (được đánh dấu *); đây là ký tự ổ đĩa của ổ đĩa đích. Trong trường hợp của mình, chữ cái là “E”.
 12. Chạy: exit

Bước 6.3: Từ “Virtual Machine” menu, chọn “CD/DVD (SATA)” > “Choose Disc or Disc Image…”. chọn Win10_1511_1_English_x64.iso.

Bước 6.4: Chạy: imagex /check /verify /apply d:\sources\install.wim “Windows 10 Home” e:

 • Sử dụng “Windows 10 Pro” để cài đặt Pro  

Bước 6.5: Chạy: bcdboot e:\windows /v /s e: 

Bước 6.6: Chạy:  shutdown /p

Bước 6.7: Thoát VMware Fusion

Bước 7: Khởi động lại vào Windows để hoàn tất cài đặt

 1.  Khởi động lại Mac và đồng thời giữ phím Option
 2. Khi danh sách ổ đĩa khởi động xuất hiện, sử dụng phím mũi tên để chọn Windows. Hoàn tất Windows Setup.  Nếu Windows khởi động lại khi đang chạy Setup, khởi động lại lần nữa trong khi giữ phím Option để trở lại Windows.
 3. Lắp ổ trình điều khiển. Mở Start menu, chọn  “File Explorer”, chọn  “DRIVERS (E:)”, mở thư mục “BootCamp”, rồi mở “Setup”. Hoàn tất cài đặt

Windows đã cài đặt xong và sẵn sàng.

 • Để khởi động vào  OS X, nhấp vào biểu tượng Boot Camp trong vùng thông bá và chọn “Restart in OS X…”.
 • Để khởi động lại vào Windows, mở  “System Preferences” từ menu Apple, chọn  “Startup Disk”, chọn “BOOTCAMP”, sau đó chọn “Restart…”.
 • Để chọn một hệ điều hành lúc khởi động, giữ phím Option.

 

 

 

 

 

 

 

Đã trả lời vào September 18, 2016
Bình luận

Có, cậu có thể làm vậy mà. Các hướng dẫn ban đầu là dành cho Windows 8. Một số lệnh terminal có thể hơi khác một chút so với Windows 10

Bạn cần có:

 1. Windows 10 x64 ISO file
 2. Bộ cài đặt chạy Windows thật hoặc ảo
 3. Một ổ cứng ngoài trống
 4. Các trình điều khiển Apple Bootcamp (có được từ BootCamp setup) trên USB 
 5. Microsoft AIK

Định dạng và chuẩn bị ổ đĩa ngoài

 1. Khởi động công cụ CMD line tool (nhấp chuột vào menu Start, trong thanh tìm kiếm gõ CMD, sau đó khởi động nó)
 2. Nhập DISKPART
 3. Nhập LIST DISK.Nó sẽ liệt kê tất cả các ổ đĩa (DISK 0 ; DISK 1; DISK # ;...)
 4. Chọn ổ đĩa bạn nơi muốn Windows được cài đặt trên đó và gõ theo định dạng SELECT DISK # ( #  là số thứ tự ổ đĩa bạn muốn sử dụng (ví dụ  SELECT DISK 2)
 5. Nhập lại LIST DISK , và ban sẽ thấy một dấu *  trước đĩa được xóa
 6. Nhập CLEAN
 7. Nhập CREATE PARTITION PRIMARY
 8. Nhập SELECT PARTITION 1
 9. Nhập ACTIVE
 10. Nhập FORMAT FS=NTFS QUICK
 11. Nhập ASSIGN
 12. Nhập EXIT   hoặc đóng cửa sổ

Cài đặt Windows với AIK

 1. cài đặt AIK
 2. Cài đặt biểu tượng Windows 10 ISO như một ổ đĩa. VMWare vv có thể làm điều đó, nếu không thì hãy sử dụng một công cụ như PowerISO.
 3. Lưu ý các chữ cái của ổ đĩa trước khi tiến hành. Thay đổi các chữ cái cho hệ thống cho phù hợp. – chữ cái ổ đĩa dành cho Windows ISO? E ở đây: – chữ cái ổ đĩa cho ổ cứng rỗng? G ở đây:  
 4. Mở công cụ CMD với tư cách quản trị: nhấp vào Start menu, nhập CMD, click chuột phải và chọn Run as Administrator
 5. Nhập C:\Program Files\Windows AIK\Tools\Amd64\imagex.exe /APPLY E:\sources\install.esd 1 G:\(thay đổi các chữ cái để phù hợp với cài đặt)
 6. Tạo USB Drive Bootable. Nhập BCDBOOT G:\WINDOWS /S G:

Lần khởi động đầu tiên và cài đặt trình điều khiển

 1. Cắm ổ cứng ngoài vào Macbook
 2. Khởi động mac và giữ phím ALT (⎇) để chọn Windows Drive bạn vừa cài
 3. Windows sẽ khởi động, sau đó khởi động lại máy. Cùng lúc khởi động giữ phím ALT và chọn lại Windows Drive
 4. Khi màn hình Windows xuất hiện. cắm vào Apple Windows Drivers USB keydrive và cài đặt các trình điều khiển Bootcamp 

Sau cài đặt, khởi động lại Windows. Lại giữ phím ALT khi khởi động để chọn WIndows drive.

Đã trả lời vào September 18, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.