Gạt đến Archive thay vì đến Delete trong ứng dụng Mail.app trên El Capitan?

Đã trả lời

OS X 10.11 (El Capitan) giới thiệu khả năng gạt sang trái trong Mail.app để chuyển các đoạn hội thoại này vào thùng rác:

Preview

Tuy vậy, trong các thiết lập có sẵn, có vẻ như không có tính năng gạt để chuyển email đến “Archive” chứ không phải đến “Trash” như ở trên iOS được nhỉ.

Có cách nào để thay đổi thiết lập và chuyển từ “Trash” sang “Archive” không?

Đã hỏi vào September 14, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Mở Mail > Preferences > Viewing rồi thay đổi “Swipe Left To” từ Trash sang Archive (dòng thứ 5 từ trên xuống)

Đã trả lời vào September 14, 2016
Bình luận

Chức năng này có tồn tại mà. Cứ vào chỗ Preferences > Viewing > “Swipe Left to:” là thấy.

Đã trả lời vào September 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.