Làm thế nào để ngăn ứng dụng Adobe Creative Cloud tự động khởi động khi đăng nhập vào máy?

Làm thế nào để ngăn ứng dụng Adobe Creative Cloud tự động khởi động khi đăng nhập vào máy?  Mình không thấy bất kỳ một lựa chọn nào để dừng nó lại cả, và vì lý do gì đó nó không thuộc quyền lựa chọn của người dùng đăng nhập OS X

Bình luận
Chấp nhận

Nó được tải mặc định bằng cách /Library/LaunchAgents/com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist.

Nếu bạn nhập lệnh

launchctl unload -w /Library/LaunchAgents/com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist

 

tính năng này sẽ bị vô hiệu hóa cho tài khoản người dùng của bạn.

Để bật lại, bạn nhập: 

launchctl load -w /Library/LaunchAgents/com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist

 

Đã trả lời vào July 29, 2016
Bình luận

1. Bấm vào biểu tượng thanh công cụ (menubar)

2. Bấm vài biểu tượng bánh răng

3. Chọn “Preferences…”

window

4. Bỏ chọn “Launch at login”.

preferences

5. Lưu ý: lựa chọn “Preferences” sẽ không xuất hiện nếu bạn không đăng nhập Creative Cloud.

 

Đã trả lời vào July 29, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.