Khiến một ứng dụng tự dọn sạch nó?

Đã trả lời

Mình đang lướt chơi chơi ở màn hình chủ trên iPhone thì nhìn thấy  một dòng chữ dưới biểu tượng Facebook là yêu cầu “bật để dọn sạch” (cleaning…) Nhưng mà rõ ràng mình không hề làm gì nó cả, có cách nào để yêu cầu một ứng dụng tự dọn sạch không?

Bình luận
Chấp nhận

Mình tìm được một bài viết bằng tiếng Anh này có thể trả lời được câu hỏi của bạn.

Về cơ bản, khi dung lượng trống thấp, iOS sẽ phát hiện các ứng dụng chiếm nhiều không gian lưu trữ với các bộ nhớ đệm cũ, các tập tin tạm và tự động xóa chúng. Tính năng này hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, người sử dụng không thể buộc iOS dọn sạch các ứng dụng.

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.