Làm thế nào để sắp xếp quản lý hơn 40 ứng dụng trên iPhone?

Đã trả lời

Chuyện là mình mới format lại điện thoại và tải lại tất cả các ứng dụng. nhưng mà như thế thì mình phải tải lại hơn 40 ứng dụng lận. iTune trước đây có 1 tính năng cho phép sửa và sắp xếp các ứng dụng trên iPhone, nhưng đã bị xóa trong bản cập nhật gần đây mất rồi.

Có cách nào khác để mình có thể dễ dàng sắp xếp các ứng dụng không?

Bình luận
Chấp nhận

Theo như mình biết thì không được đâu. Tuy nhiên, Apple vẫn có phiên bản trước đó của iTunes với phần App Management tại đây

Bạn có thể tải về và thay thế bản hiện tại (mới hơn), bạn có thể phải xóa bản mới đi trước khi cài đặt bản cũ đó

Đã trả lời vào March 3, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.