Không có ứng dụng iBook trên iPhone X, cũng không tìm được trên App Store

Đã trả lời

Mình mới xóa ứng dụng iBook trên em iPhone X. Để lấy lại ứng dụng, mình cứ tưởng có thể tải về từ App Store, nhưng khi tìm kiếm trên đó thì lại không thấy đâu, chỉ thấy Audible và Amazone.

Mình dùng ứng dụng để nghe audio book

Hiện tại đang có 1 audiobook trong máy mình. khi mình cắm vào iTunes (trên máy tính), nhờ iTunes mà mình có thể nghe sách.

Mình đang dùng iOS 11.2.1

Có ai biết cách tải iBoo không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Mở link này trên thiết bị iOS của bạn, sau đó cài đặt ứng dụng:

Khi tìm kiếm ứng dụng trên App Store, đảm bảo bạn dùng tên chính xác của ứng dụng. tên của ứng dụng này là “iBooks” nên tìm từ khóa này trên App Store sẽ giúp bạn tìm ứng dụng. Kết quả đầu tiên có thể là quảng cáo, nhưng kết quả đầu tiên ở ngay dưới quảng cáo sẽ là ứng dụng đó.

Đã trả lời vào March 27, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.