Tại sao cập nhật iOS 9 lại cần cài đặt iOS 8.4.1 trước?

Đã trả lời

Mình làm thử nghiệm với 3 máy: iPhone 5, iPhone 6 và iPad.

iPhone 5 dã từng cài đặt iOS 8.4.1. Sáng nay, iOS 9 đã xuất hiện trên iP5 như là một phiên bản cập nhật.

Cả iPhone 6 và iPad đều cài iOS 8.4 (chứ không phải là  iOS 8.4.1.) Phần mềm cập nhật trên cả 2 thiết bị đều yêu cầu update lên 8.4.1

Sau khoảng 1 giờ chờ đợi,mình quyết định thử cài đặt  iOS 8.4.1. lên iP6. Khi đã chắc chắn, vì mình đã qua bước cài đặt và kích hoạt online, mình được đề nghị cập nhật lên iOS 9.0. iPad mini thì vẫn hiển thị rằng phiên bản cập nhật tiếp theo là  iOS 8.4.1 chứ không phải iOS 9.

Cái quái gì thế nhỉ? Tốn thời gian công sức vãi. thật ngu xuẩn khi phải download và chạy qua toàn bộ quá trình cài đặt dài dằng dặc để cập nhật một bước trung gian.

Đây là cách Apple cập nhật qua thiết bị mạng không dây đến iOS 9? Mình cứ nghĩ rằng Apple gói gọn các phiên bản cập nhật vào một “gói cạp nhật kết hợp”? Nhưng mình chẳng thấy tình trạng nào để mà phải làm thế này ngoài việc tải các hình ảnh cài đặt và sử dụng iTunes để cập nhật thông qua cổng USB

Bình luận
Chấp nhận

Vấn đề này xảy ra khi bạn vừa có một bản cập nhật đã được tải về (ví dj, bạn đã tải về 8.4.1 nhưng vẫn chưa cài đặt). Cách đơn giản nhất để sửa lỗi là xóa bản cập nhật (Settings-General-Usage-Manage Storage – tìm iOS 8.4.1 hay bất kỳ phiên bản nào đã được tải về).

Sau khi xóa bản cập nhật cũ, kiểm tra các bản cập nhật phần mềm sẽ hiển thị iOS9.

Đã trả lời vào July 27, 2016
Bình luận

xóa 8.4.1 đã download từ iphone ngay lập tức và bắt đầu download 9.0. Khi đó, bạn sẽ không cần cài đặt 8.4.1 trước.

Đã trả lời vào July 27, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.