Ghim Dock đến góc trong Yosemite/El Capitan

Trong Mavericks và các bản trước đó, người dùng có thể dùng các câu lệnh dưới đây để ghim thanh dock đến góc trên hoặc góc dưới màn hình, nếu thanh dock được đặt ở phía trái/phải, hoặc là ghim đến góc trái/phải nếu dock đang ở góc dưới, bằng cách sử dụng cấc lệnh sau:

defaults write com.apple.dock pinning -string start

hoặc

defaults write com.apple.dock pinning -string end

Cái này được theo sau bởi killall Dock để khởi động lại Dock. Bây giờ, trong Yosemite, có vẻ tùy chọn này không còn nữa. K lẽ k còn cách nào để có lại chức năng này trên Yosemite à? 

À mà quên mất, k phải chỉ mình Yosemite, cả El Capitan cũng k được ạ. :(

Bình luận
Chấp nhận

Mình đã soạn thông báo lỗi #18701500 trên trang http://bugreporter.apple.com/ để nói về vấn đề này.

Lỗi đấy đã bị đóng bởi  Apple Engineering vì trùng với lỗi #16814560, cái vẫn được đánh dấu là mở.

Mặc dù Apple không cho phép xem xét công khai cơ sở dữ liệu lỗi – mình không thể tìm thấy bất kỳ một chi tiết nào về lỗi họ đã đóng  – và do đó bạn không  thể xác minh lời nói của mình, vì vậy đây là bằng chứng rõ nét cho mình biết là đến thời điểm hiện tại thì sự bất tiện này vẫn chưa được khắc phục.

 

Đã trả lời vào September 14, 2016
Bình luận

Thật không may là việc thực hiện thao tác này là bất khả thi trên Yosemite và El  Capitan như đã được nói ở đây

Đã trả lời vào September 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.