Tắt hết tiếng trong chế độ “Không làm phiền”

Đã trả lời

Khi tớ để điện thoại về chế độ im lặng, nó sẽ thành chế độ “Không làm phiền” và tắt tiếng hết. Làm thế nào để khiến điện thoại ở chế độ im lặng nhưng vẫn có thể nghe nhạc trên điện thoại?

Droid-biết-chút Đã hỏi vào Tháng Ba 31, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Trên Android 7, chế độ “Không làm phiền” đã khác so với trước đó. Mình không biết cách nào để thay đổi chế độ “Không làm phiền”

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bật chế độ ưu tiên thay vì không làm phiền. nếu bạn không có danh bạ ưu tiên nào hoặc tương tự như thế, nó sẽ hoạt động giống như chế độ không làm phiền ở các phiên bản trước đó, tức vẫn nghe nhạc bình thường

Droid-lơ-mơ Đã trả lời vào Tháng Ba 31, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.