Cách bỏ qua hành động “ vuốt để mở khóa” trên màn hình khóa Android Lollipop

Tớ vừa mới khôi phục cài đặt gốc cho Nexus 4, Android Lollipop.

Tớ đã thiết lập một khóa mô hình để mở khóa điện thoại. Nhưng bất cứ khi nào tớ bật điện thoại, tớ đều phải bấm vào biểu tượng khóa nhỏ hoặc vuốt lên để hiện ra mẫu các chấm mở khóa.Trong KitKat hoặc các phiên bản cũ, các chấm đó sẽ hiện ra ngay sau khi tớ bật điện thoại.

Có cách nào để thiết lập các chấm đó hiển thị trên màn hình khóa theo mặc định không? Tớ đã thử tất cả các thiết lập, nhưng đều không được.

Droid-biết-chút Đã hỏi vào Tháng Bảy 17, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Theo như mình biết thì hiện tại, không có thiết lập nào để tắt “ khóa an toàn” do việc bổ sung các thông báo trên màn hình khóa. (Nhưng lạ thay, khóa này vẫn còn kể cả nếu người dùng chọn không hiển thị bất kỳ thông báo nào).

Cách tốt nhất để bỏ qua điều này là dùng Smart Lock’s Trusted face, 1 tính năng mới trên Android 5.0 Lollipop, tương tự với khóa màn hình bằng khuôn mặt trước đó. Bạn có thể bỏ qua cả “khóa an toàn” và “ khóa mô hình” cùng lúc  bằng cách nhìn vào điện thoại khi khóa màn hình. Theo như mình thấy thì nó cũng có nhược điểm. Nếu nó không nhận diện được mặt bạn thì bạn sẽ phải vuốt lên và vẽ hình như thường.

Để cài đặt:

Vào Settings – Security

Chọn “Smart Lock”, xác nhận khóa mô hình hiện tại

Chọn “Trusted face” và làm theo hướng dẫn

Droid-kinh-nghiệm Đã trả lời vào Tháng Bảy 17, 2016
Bình luận

Theo như bạn ở trên, chủ top cũng có thể có:

Địa điểm tin cậy (Trusted location): điện thoại sẽ không bắt người dùng với khóa mô hình nếu người dùng đang ở 1 địa điểm được thêm vào cài đặt. Địa chỉ nhà và nơi làm việc sẽ được thiết lập mặc định, có thể thêm nhiều địa điểm khác.

Thiết bị tin cậy ( Trusted devices): một người có thể cho thêm các thiết bị bluetooth như tai nghe bluetooth,… điện thoại sẽ nhận ra các thiết bị đó và bỏ qua việc mở khóa bằng mô hình.

Droid-lơ-mơ Đã trả lời vào Tháng Bảy 17, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.