Làm thế nào để gỡ cài đặt hoàn toàn một ứng dụng trên Android Lollipop?

Em có 1 vấn đề khi gỡ cài đặt ứng dụng trên Android 5.0 (Nexus 5) các bác ạ. Tình hình là em đang phát triển 1 ứng dụng Android, vì thế em chỉnh sửa/chạy ứng dụng trực tiếp trên điện thoại của mình luôn. Để đưa ra thị trường, em tạo ra 1 ứng dụng giống thế với keystore của mình, gỡ bỏ cài đặt các file APK lỗi em cài trước đó, và thử cài đặt file APK mới, lúc đó em nhận ra lỗi: “ Có 1 gói cùng tên với khóa đối lập đã được cài đặt” Có phải vì thế mà bytecode vẫn đang trong thời gian chạy ART? Ai biết cách nào để giải quyết vấn đề này không? Chỉ em với

Em có 1 vấn đề khi gỡ cài đặt ứng dụng trên Android 5.0 (Nexus 5) các bác ạ. Tình hình là em đang phát triển 1 ứng dụng Android, vì thế em chỉnh sửa/chạy ứng dụng trực tiếp trên điện thoại của mình luôn. Để đưa ra thị trường, em tạo ra 1 ứng dụng giống thế với keystore của mình, gỡ bỏ cài đặt các file APK lỗi em cài trước đó, và thử cài đặt file APK mới, lúc đó em nhận ra lỗi:

“ Có 1 gói cùng tên với khóa đối lập đã được cài đặt”

Có phải vì thế mà bytecode vẫn đang trong thời gian chạy ART? Ai biết cách nào để giải quyết vấn đề này không? Chỉ em với

Droid-biết-chút Đã hỏi vào Tháng Bảy 30, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Khi bạn gỡ cài đặt 1 ứng dụng sử dụng cách tiếp cận thông thường của Lollipop trước (vd: kéo đến biểu tượng “ thùng rác” hoặc vào thông tin ứng dụng-> gỡ cài đặt) thì chỉ gỡ bỏ cài đặt với người dùng hiện tại. Nó có thể được xác nhận bởi các ứng dụng hiển thị “Không được cài đặt” với quản lý ứng dụng của nhà sản xuất. Android sẽ phát hiện rằng các ứng dụng vẫn còn đó, ngăn chặn người dùng cài đặt các ứng dụng với cùng một gói tên,

 

 

 

Đó là do tài khoản Guest (nếu nó được kích hoạt). Khi một ứng dụng được cài đặt, nó sẽ tự động cài đặt cho tất cả người dùng. Vì vậy, bạn cần phải gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng từ đó nữa.

Có một số phương pháp tiếp cận để gỡ bỏ cài đặt hoàn toàn các ứng dụng ;

1. (Từ tài khoản chủ) Vào Settings> Apps, tìm và mở thông tin ứng dụng. Sau đó, mở menu (3 chấm dọc), và chọn Uninstall for all users

2. (Từ tài khoản của khách) Tắt các tài khoản của khách, nếu bạn không cần nó.

3. (Từ máy tính) Nhập gỡ bỏ cài đặt adb <package> trên lệnh prompt/shell. Việc này cũng giống như “gỡ bỏ cài đặt cho tất cả người dùng” vậy.

4.(Từ tài khoản khách / khác) Tìm ứng dụng và gỡ bỏ cài đặt nó bình thường.

Trong trường hợp bạn không thể gỡ ứng dụng, hãy thử gỡ bỏ tài khoản và tạo một tài khoản mới, sau đó cố gắng tìm và gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng một lần nữa.

Droid-lơ-mơ Đã trả lời vào Tháng Bảy 31, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.