Tại sao lại dùng 2 lần も trong câu dưới?

Đã trả lời

Em gặp câu này và thấy cách dùng 2 lần も như vậy khá là thường xuyên, nhưng em muốn biết tại sao lại dùng như vậy?

人間もロボットも区別しない

Bình luận
Chấp nhận

Trong tiếng Nhật và người Nhật khi muốn nhấn mạnh điều gì đó sẽ dùng lập lại như vậy, nhất là trong câu phủ định.

Giống như tiếng Việt sẽ dịch ra là: A cũng không mà B cũng không. Tiếng Anh thì là  “neither A nor B”.

Trong tiếng Nhật thì dùng  “AもBも”.

Đã trả lời vào 16/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.