Các cách để nói “và” trong tiếng Nhật

Theo em được biết thì trong tiếng Nhật có rất nhiều cách để nói “và”.

Ví dụ như: (em cũng không dám chắc mình hiểu thế đúng chưa)

と dùng giữa 2 danh từ?

や cũng được dùng giữa 2 danh từ?

そして dùng đứng đầu câu?

て dúng giữa các động từ? 

たり dùng giữa các động từ?

も dùng với nghĩa “và/cũng” cho 2 chủ thể?

し dùng cho tính từ và động từ.

Mọi người có ai giúp em xác định rõ hơn tác dụng và cách dùng của những từ trên không ạ?

Em cảm ơn ạ!

Bình luận
Chấp nhận

と và や được sử dụng để nối giữa 2 hay nhiều danh từ.

と chỉ dùng trong trường hợp bạn đã biết rõ về số lượng đồ vật/sự vật/sự việc (nhưng ít, 2 hoặc 3). Ví dụ:

“キーボードとマウスがいる”.

(Chúng ta) cần đến chuột và bàn phím.

Nhưng や được sử dụng trong trường hợp nhiều danh từ và không thể liệt kê hết/hoặc không rõ chính xác số lượng sẽ cần đến.

Ví dụ:  

“キーボードやマウス、それにLANケーブルとかもいるかも”

(Chúng ta) cần đến bàn phím, chuột, và có lẽ là dây cáp LAN cũng cần nữa…

や đôi khi cũng có nghĩa “hoặc/và” ví dụ trong trường hợp sau: 

「日本で寿司や刺身を食べたことがまだありません」

Tôi vẫn chưa ăn thử sushi và/hoặc sashimi ở Nhật. 

Nhưng  と chỉ mang nghĩa “và”.

「日本で寿司と刺身を食べたことがまだありません」

Tôi vẫn chưa thử Sushi và Sashimi ở Nhật.

そして được sử dụng để nối giữa 2 câu với nhau, có nghĩa là “(và) sau đó là”. 

~たり được dùng để nối 2 động từ và đưa ra ví dụ.

泣いたり笑ったりするのは生きてる証拠さ

~くて được dùng để nối tính từ với nhau như:

彼女は美しくて、格好いい Cô ấy xinh đẹp và có phong cách tuyệt vời.

~し~し được dùng để nối 2 tính từ với  cảm giác tiêu cực hoặc tích cực. 

Ví dụ:

この部屋は綺麗だし広いし間取りもいいから人気がある。

あの部屋は汚いし暗いし駅からも遠いからなかなか借り手が見つかりません。

Thông thường cách dùng của ~も là và cả/cũng, tuy nhiên đôi khi có nghĩ “và” như:

これもそれもあれも全部欲しい

Ngoài ra cũng có một vài cách khác như ~かつ~ (và thêm vào…. hoặc không chỉ … nhưng cũng …)

必要かつ十分

và  及びに、並びに、ともに、おまけに có nghĩa tương đương”và”

Đã trả lời vào 06/09/2016

Cảm ơn bạn nhiều!

vào 06/09/2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.