phân biệt

Đã trả lời

phân biệt dùm mình 全部と全体。畳みますと折ります。
お願いします。

Bình luận
Chấp nhận

全部: chỉ toàn bộ, tất cả dùng cho nhiều chủ thể.
Ví dụ như: toàn bộ các trường (bao gồm nhiều trường), toàn bộ các cửa hàng (có nhiều của hàng).
全部の学校
全体: cũng mang nghĩa toàn bộ, nhưng dành cho 1 cá thể (toàn bộ bộ phận của 1 cá thể nhất định)
Ví dụ như: toàn bộ trường (chỉ nói về 1 trường học duy nhất).
学校全体

Ngoài ra có thể phân biệt bằng cách:
– 全部 dùng như một phó từ.
– 全体 thường được dùng như một phần của danh từ (danh từ ghép).

畳む dùng với nghĩa gập, gấp (đồ vật) như gấp bi hang, màn, quần áo, giấy,…
折る phần lớn dùng với nghĩa gẫy, như gẫy chân, gẫy tay, cây gẫy gập…

Đã trả lời vào 20/05/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.