Ngăn iCloud Drive xóa các thư mục cụ thể

Đã trả lời

Tớ hay dùng iCloud Drive để đồng bộ hóa tài liệu vào máy tính.

Tuy nhiên, nhiều lần nó xóa cả các file mà tớ vẫn đang làm dở ( cả các file nhỏ, tầm 10 MB)

Có cách nào để  đánh dấu cho macOS biết cần đồng bộ thư mục nào, xóa thư mục nào không?

Lưu ý là tớ không muốn đồng bộ một thư mục nhất đinh, tớ muốn xóa bớt một số để tạo ra không gian trống thôi

Bình luận
Chấp nhận

Với macOS Sierra 10.12.4, không thể đánh dấu một thư mục riêng lẻ để lại ở ổ đĩa của bạn. Một là chuyển hết, 2 là không chuyển gì.

Bạn có thể vào bằng cách System PreferencesiCloudiCloud Drive Options… Bỏ chọn Optimize Mac Storage.

Việc này sẽ ngăn file của bạn bị xóa tự động trong ổ lưu trữ

Đã trả lời vào May 29, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.