macOS Sierra: lỗi invalid active developer path

Đã trả lời

Sau khi nâng cấp lên macOS Sierra, mình thử chạy  git từ Terminal nhưng cứ bị lỗi sau:

xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Developer/CommandLineTools),

missing xcrun at: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/xcrun.

 

Có ai biết cách sửa lỗi này không?

 

Bình luận
Chấp nhận

Vào Terminal, chạy lệnh sau:

xcode-select --install

Lệnh này sẽ giúp tải và cài đặt xcode và sửa lỗi, nhưng người dùng phải đồng ý hoàn toàn với các điều khoản cấp phép

Đã trả lời vào January 2, 2017
Bình luận

Nêu bạn không muốn cài đặt hoặc dùng Xcode, bạn có thể chỉ cần cài đặt lệnh công cụ cho Xcode.

Điều kiện tieenn quyết là bạn phải có 1 tài khoản Apple

Vào https://developer.apple.com/download/more/ và tìm Command line tools OS X 10.11) for Xcode 7.1. sau đó cài đặt gói .dmg đã tải

 

 

Đã trả lời vào January 2, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.