Cho phép ứng dụng tải từ bất cứ nguồn nào trên macOS Sierra

Trong phiên bản trước, ở phần bảo mật, người dùng có các tùy chọn:

Cho phép ứng dụng tải từ bất cứ nguồn nào trên macOS Sierra

Nhưng trong phiên bản này, không còn tùy chọn đó nữa:

Cho phép ứng dụng tải từ bất cứ nguồn nào trên macOS Sierra

Có cách nào để mình bật tùy chọn đó lên không? ( thông qua Terminal chẳng hạn?)

 

Bình luận
Chấp nhận

Apple đã bỏ tính năng này trên macOS Sierra, nhưng bạn có thể kích hoạt lại bằng cách chạy lệnh này trong terminal:

sudo spctl --master-disable 

 

Đã trả lời vào January 3, 2017

Cũng có thể kích hoạt ngay lập tức sau khi chạy ứng dụng bằng lệnh này nhé: sudo spctl --master-enable

vào January 3, 2017.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.