làm thế nào để Automator “Copy Finder Items” và chỉ giữ một bản sao

Đã trả lời

Mình mới xây dựng một quy trình ngắn gọn cho Automator

Nó sẽ “Get Specified Finder Items”  (lấy mục đặc biệt trong Finder) từ thư mục “sourcesfiles”

Sau đó “Copy Finder Items” ( sao chép mục trong Finder) vào thư mục “targetdir”. Không check phần “ Replace Existing Files”

Mình có một công việc nhỏ được cài đặt để chạy mỗi 2 phút một lần. Nó đã chạy và hoạt động kiểu sao chép từ “sourcesfiles” vào “targetdir/sourcefiles”

Tuy nhiên, khi file bị xóa ở “sourcefiles”, nó sẽ cóp 1 thư mục trống vào “targetdir”…nghĩa là các tập tin sao lưu trong “targetdir” sẽ bị xóa.

Mình đã thử kiểm tra “Copy Finder Items > Replace Existing Files” nhưng nó vẫn cứ tạo một bản copy mới. sau đó mình bị như sau:

 

targetdir/sourcefiles

 

targetdir/sourcefiles copy

 

targetdir/sourcefiles copy 2

 

targetdir/sourcefiles copy 3

 

targetdir/sourcefiles copy 4

….

Câu hỏi là: làm thế nào để automator tạo ra một bản copy cho file mới nhất, nhưng không xóa file sao lưu khi file gốc bị xóa?

Đã hỏi vào November 12, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

mình nghĩ quy trình dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời về việc làm thế nào để automator tạo ra một bản copy cho file mới nhất, nhưng không xóa file sao lưu khi file gốc bị xóa?

RE: làm thế nào để Automator

Đã trả lời vào November 12, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.