Có cách nào mở trực tiếp cửa số Terminal từ vị trí Finder Finder hiện tại không?

Đã trả lời

Mình băn khoăn không biết liệu mình có thể click chuột phải ngay trong bất kỳ cửa sổ Finder nào để có một lựa chọn là “Open Terminal Here”. Nếu có thì cực kì hữu đấy.

Bình luận
Chấp nhận

Trong Mac OS X Lion 10.7, Terminal cung cấp các dịch vụ (Services) để mở một cửa sổ terminal mới hoặc một tab ở một folder đã chọn trong Finder. Chúng cũng hoạt động với đường dẫn tuyệt đối được chọn trong văn bản (trong bất kỳ ứng dụng nào). Bạn có thể bật những dịch vụ này bằng cách vào: System Preferences > Keyboard > Keyboard Shortcuts > Services. Tìm “New Terminal at Folder” và “New Terminal Tab at Folder”. Bạn cũng có thể gán cho chúng các phím tắt.

thêm vào đó, bạn có thể kéo thả các folder (và đường dẫn) vào biểu tượng ứng dụng Terminal để mở một cửa sổ terminal mới hoặc vào một thanh tab trong một cửa sổ terminal để tạo một tab mới trong cửa sổ đó. Nếu bạn kéo thả vài một tab (chứ không phải là vào terminal view) nó sẽ thực thi một lệnh cd đầy đủ để chuyển đến thư mục đó mà khoonng cần gõ gì thêm.

Trong OS X Mountain Lion 10.8,  lệnh kéo thả vào một terminal cũng sẽ thực thi một lệnh cd đầy đủ.

 

 

Đã trả lời vào July 26, 2016
Bình luận

Cách giải quyết cho rắc rối của bạn là ứng dụng Go2Shell:  https://itunes.apple.com/us/app/go2shell/id445770608?mt=12

và chức năng của nó y hệt như bạn miêu tả. Bạn có thể tìm nó trên app store và quan trọng hơn cả là nó hoàn toàn miễn phí.

Go2Shell

Đã trả lời vào July 26, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.