Làm thế nào để xuống dòng trong một ô ở Excel cho Mac?

Tổ hợp phím nào dùng để xuống dòng trong một ô trong Excel for Mac 2011? Tổ hợp phím trong Windows Alt+Enter không hiệu quả với Mac

Bình luận
Chấp nhận

Bạn dùng tổ hợp phím Control+Option+Enter để xuống dòng trong một ô của Excel.

Bạn cũng có thể dùng cách khác là Control+Command+Enter

Những tổ hợp phím tắt này có thể áp dụng được cho cả Excel for Mac 2011 và phiên bản mới Excel for Mac 2015.

Bạn cũng có thể dùng cả Alt+Enter để xuống dòng trong Excel for Mac 2015.

Đã trả lời vào August 3, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.