Có cách nào để khởi động một ứng dụng nhất định với một phím tắt trên bàn phím không?

Có lệnh nào tương tự như lệnh trong Windows k? Ví dụ này thực ra chỉ chạy được 1 lệnh nhưng chắc mọi người hiểu ý mình chứ?

Bình luận
Chấp nhận

Nếu bạn đang dùng hệ điều hành snow leopard thì tổ hợp +space sẽ mở Spotlight, ứng dụng có thể được dùng để chạy Terminal.

Spotlight có thể được gán với tổ hợp phím khác nhưng mặc định vẫn tương tự với Windows+R

Đã trả lời vào July 29, 2016
Bình luận

Như trong Snow Leopard, thực ra cái này đã được thiết lập trong OS.

Khởi động Automator và tạo một dịch vụ mà không nhận được đầu vào từ bất kỳ ứng dụng nào. Từ Actions Library, thêm tác vụ ‘Launch Application’ vào luồng công việc. Chọn ứng dụng Terminal trong danh sách từ trên xuống của các ứng dụng. Lưu tên dịch vụ mới của bạn sau đó tạo một phím tắt bàn phím cho nó trong: System Preferences -> Keyboard -> Keyboard Shortcuts -> Services

Đã trả lời vào July 29, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.