Tổ hợp phím tương đương với Ctrl + Alt + Delete trên Mac là gì?

Ctrl + Alt + Delete trên Windows cung cấp khá nhiều chức năng, mà chức năng chính trong số đó là Task Manager. có phím tắt nào giống như Task Manager để thực hiện các nhiệm vụ như là thoát một ứng dụng bị “treo”, hay là các nhiệm vụ khác… cho Apple Macs, hay là một tính năng gì đấy tương tự như thế không?

Bình luận
Chấp nhận

Phím tắt bạn đang tìm là + +  , cách khác được biết đến như là command + option + escape . Cách này bật cửa sổ ứng dụng Force Quit Applications (nhìn ảnh chụp màn hình bên dưới).

Force Quit Window

Đã trả lời vào August 3, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.