Có cách nào khóa Mac nhanh không?

Trên windows, bạn có thể sử dụng các phím Windows+L  để khóa máy nếu bạn tạm vắng mặt.

Mình không thích việc chế độ máy ngủ luôn yêu cầu mật khẩu máy hay khi không dùng máy một thời gian và màn hình không khóa trong suốt khoảng thời gian ấy. Ngay cả khi Lion hỗ trợ việc khôi phục của nhiều ứng dụng nhưng mình cũng không muốn đăng xuất.

Mình muốn đảm bảo dữ liệu được an toàn khi mình tạm rời bàn làm việc để ăn trưa hay nghỉ ngơi hút vài điếu thuốc.

Bình luận
Chấp nhận

Tổ hợp phím ++  khiến chương trình hiển thị (chỉ chương trình hiển thị, không phải toàn bộ máy tính) rơi vào chế độ ngủ sau đó sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu nếu bạn đã bật Require password [amount of time] after sleep or screen saver begins ở System Preferences > Security

Nếu Mac của bạn không có nút ⏏ , bạn có thể sử dụng tổ hợp ++⌽ (nút nguồn)

Đã trả lời vào August 3, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.