Công cụ thay thế OpenSSl để chạy SHA-256 hash

Đã trả lời

Làm thế nào để tính SHA-2 hash trên 1 file để tạo ra kết quả 256-bit (SHA -256)?

Trước đây mọi người thường hay dùng openssl. Nhưng theo mình biết thì có một lỗ hổng bảo mật rất lớn với openssl, nên người ta chuyển sang dùng công cụ khác. macOS Sierra có công cụ thay thế openssl không? Cách mới để chạy SHA-256 hash là gì hả các bạn?

Bình luận
Chấp nhận

shasum

Bạn có thể dùng shasum nhé

shasum -a 256 FILE.txt
  •  shasum là tên lệnh
  •  -a nghĩa là thuật toán (algorithm)
  • 256 chỉ định việc dùng thuật toán 256 bit
Đã trả lời vào April 15, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.