Bật các máy tính khác từ Mac OS X?

Có phải có một lệnh trong terminal của Mac OS X sẽ cho phép người dùng sử dụng WOL  (Wake On LAN) để bật các máy tính khác hay không? Windows có wolcmd, vậy trong OSX có lệnh nào tương tự không nhỉ?

Mình đang cố bật một máy khác từ MacBook Pro Retina của mình, trong cùng hệ thống. macbook mình được kết nối qua Wifi như thường thôi, nhưng nó cũng được kết nối qua bộ liên kết Thunderbolt GbE. Máy tính cần được bật là máy dùng hệ điều hành Windows, mình muốn bật nó trước khi mình kết nối với nó bằng cách sử dụng một chương trình kết nối máy tính từ xa.

Bình luận
Chấp nhận

Giờ macbook cũng dùng được wolcmd rồi nhé: http://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-for-apple-mac.aspx

Phiên bản GUI giá 1.99$, còn phiên bản terminal thì miễn phí. Cách sử dụng nó tương tự như bản Windows thôi.

Đã trả lời vào August 17, 2016
Bình luận

Lệnh wakeonlan cho dòng lệnh có thể được thêm vào OS X sử dụng chương trình quản lý trọn gói Homebrew.

Đã trả lời vào August 17, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.