Sẽ ra sao nếu chạy “open /Applications/*”?

Đã trả lời

Gần đây tui mới đọc được một bài viết về việc không nên chạy “open /Applications/*” nếu không rất nhiều tab sẽ được mở lại. nhưng tui đã thử chạy trên Terminal và sau đó đột nhiên tất cả ứng dụng trong Applications đều mở, Mac của mình nóng lên đến 60 độ và quạt 1460RMP. Mình lập tức bắt buộc đóng tất cả các tab. Có phải là do mình chạy “open /Applications/*” không? dấu “*” ở đây có nghĩa gì?

Đã hỏi vào October 22, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Lệnh này sẽ mở tất cả các ứng dụng trong thư mục /Applications . Dấu * nghĩa là tất cả.  Ví dụ, để mở tất cả ứng dụng trong /Applications mà bắt đầu bằng chữ S, bạn sẽ gõ open /Applications/s*

Đã trả lời vào October 22, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.