Làm thế nào để đảo ngược “đồng bộ tắt” trong tài khoản Google?

Trong phần Settings -> Accounts -> Google, có 1 tài khoản trong phần Accounts và dưới đó ghi “ đồng bộ tắt”

Khi tớ nhấn vào đó, có 1 danh sách các dịch vụ có thể đồng bộ hóa ( vd: App Data, Calendar, Gmail, Google Play Books,..) và tớ có thể ấn vào từng cái một để đồng bộ.

Làm thế nào để kích hoạt đồng bộ hóa tự động?

Tớ không thấy tùy chọn nào để “ đồng bộ hóa tự động” ( chỉ có “đồng bộ hóa ngay bây giờ”) cả ở bên trong tài khoản lẫn trang Google Accounts

Nó đã từng đồng bộ hóa tự động được, và tớ không biết điều gì đã xảy ra cũng như tại sao không đồng bộ tự động được nữa

Có ai biết cách đồng bộ hóa tự động không? Chỉ mình với

Đã hỏi vào Tháng Bảy 31, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Quay trở lại menu Setting, trong phần Wireless and Networks, nhấn vào Data Usage. Sau đó, nhấn nút menu và trong popup menu, tích vào ô Auto Sync Data.

Sau đó bạn có thể quay trở lại trang tài khoản Google, nơi có danh sách các dịch vụ, và tích vào các ô mới xuất hiện cạnh ứng dụng mà bạn muốn tự động đồng bộ hóa.

Đã trả lời vào Tháng Bảy 31, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.