Các file hệ thống khi cài đặt ứng dụng được đặt ở đâu?

Tớ mới cài đặt 1 vài ứng dụng Android, với cả  adb install MyApplication.apk và qua 1 webserver ( giống 1 sự thay thế cho Android Market)

Nhưng các file hệ thống Android của file  MyApplication.apk thì được đặt ở đâu? Có phải ứng dụng cài đặt với  adb install thì sẽ không ở cùng 1 thư mục với ứng dụng tải từ Market không?

Tớ tìm được vài ứng dụng trong  /system/app nhưng mình không biết đó là ứng dụng mình tải từ Android Market hay là ứng dụng mình cài đặt với  adb install

Tất cả phần hệ thống của ứng dụng mà tớ đã cài đặt hiện đang ở đâu vậy các bạn?

Đã hỏi vào Tháng Tám 14, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Một ứng dụng được lưu trữ ở đâu phụ thuộc vào các tiêu chí sau:

  • ứng dụng hệ thống/ ứng dụng bloatware được cài đặt từ trước sẽ được lưu trữ trong/system/app với các ứng dụng đặc quyền trong /system/priv-app 
  • ứng dụng thông thường trong bộ nhớ trong ở trong/data/app
  • một vài ứng dụng (mã hóa trong bộ nhớ trong) ở trong/data/app-private
  • ứng dụng lưu trữ trên bộ nhớ ngoài sẽ lưu trong 1 container mã hóa/mnt/sdcard/.android_secure. Khi chạy ứng dụng, Android cần các ứng dụng này được giải mã, nó sẽ giải mã ứng dụng và lưu trữ một bản giải mã trên tmpfs (sẽ xóa khi khởi động lại) trong /mnt/asec
    (bạn có thể nhìn trực tiếp vào /mnt/sdcard/.android_secure trên điện thoại; nhưng nếu bạn có đầu đọc thẻ và gắn thẻ với máy tính, bạn sẽ thấy file có phần mở rộng .asec thay vì.apk – từ đó bạn có thể kết nối đến /mnt/asec).
  • Dữ liệu của ứng dụng được lưu trữ tại/data/data/<package_name>(bộ nhớ trong) , hoặc bộ nhớ ngoài, phía dưới/mnt/sdcard/Android/data/<package_name>

 

 

Đã trả lời vào Tháng Tám 14, 2016
Bình luận

Nó được lưu trong /data/app/ nhưng trừ khi máy bạn đã root, không thì bạn chỉ nhìn thấy file trống không thôi

Đã trả lời vào Tháng Tám 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.