Có cách nào để khôi phục ứng dụng sau khi đưa điện thoại về chế độ của nhà sản xuất?

Mình có 1 vài ứng dụng đã được cài đặt trong điện thoại nhưng bây giờ mình muốn đưa điện thoại về chế độ của nhà sản xuất. Liệu có cách nào đơn giản hơn để cài lại các ứng dụng sau khi thiết lập lại ( với sự can thiệp ít nhất có thể của người dùng) mà không cần tìm kiếm các ứng dụng và cài đặt lại từng cái một không?
Root máy không phải vấn đề nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều

Droid-lơ-mơ Đã hỏi vào Tháng Bảy 13, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Nếu bạn có 1 thiết bị 4.x thì có thể sao lưu/ khôi phục tự động lại trong  Settings -> Backup & reset -> Back up my data và Automatic restore đều được nhé. Nó sử dụng các máy chủ của Google để lưu lại danh sách các ứng dụng mà bạn đã cài trên máy. Sau khi đưa về chế độ nhà sản xuất, bạn có thể đăng nhập vào cùng 1 tài khoản Google, nó sẽ cung cấp cho bạn một tùy chọn để khôi phục lại những ứng dụng đó. Tuy nhiên, nếu bạn cài lại máy để thay đổi tài khoản Google mặc định thì bạn nhớ phải thêm tài khoản đó vào điện thoại, và thay đổi tài khoản Backup thành tài khoản bạn vừa thêm.

Nếu bạn cần khôi phục lại cài đặt và dữ liệu liên quan đến ứng dụng thì nên dùng Titanium backup ( yêu cầu root) nhé. Ứng dụng này sẽ giúp sao lưu tất cả các ứng dụng đã cài và cài đặt/dữ liệu của ứng dụng vào thẻ SD. Sau khi đưa cài lại máy, bạn chỉ cần cài đặt Titanium từ Market và khôi phục lại. Ứng dụng này còn có thể sao lưu/ khôi phục ứng dụng và hệ thống sau khi cài lại máy, nhưng mình không khuyến khích bạn làm vậy, đặc biệt nếu bạn định cài đặt ROM tùy chỉnh

Droid-kinh-nghiệm Đã trả lời vào Tháng Bảy 13, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.