Thông tin của haesun

3
Điểm

Câu hỏi
1

Đáp án
0

  • khi ghép kanji với  chữ hiragana  thì dùng âm kun  vậy từ có 2 âm kun thì làm sao vd …

    Đã hỏi vào 08/07/2017 Tổng hợp.
    • 338 xem
    • 1 đáp án
    • 0 điểm