kanji

khi ghép kanji với  chữ hiragana  thì dùng âm kun  vậy từ có 2 âm kun thì làm sao

vd từ 何 có âm kun là nani và nan thì khi nào dùng nani khi nào dùng nan

 

Bình luận

nan dùng khi từ liền sau đó là các từ ở hàng ta, da và na. 

nani dùng cho các trường hợp còn lại.

Đã trả lời vào 12/07/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.