Làm thế nào để nói “một trong mười người …” trong tiếng Nhật?

Đã trả lời

Em muốn nói đặt câu: Một trong mười người trên thế giới bị mắc bệnh tâm thần.

Em cố gắng đặt câu như bên dưới nhưng vẫn thiếu cụm “một trong mười người”:

世界のなかに「。。。。」が精神障害に苦しんでいます。

Mọi người giúp e với ạ. Làm thế nào để nói “một trong mười người”ạ?

Em cảm ơn ạ!!!

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng là:

10人じゅうにんに1人ひとり

(「X人にY人」= “Y ngoài  X người” / “Y trong số X người”)

Vì vậy:

Một trong mười người trên thế giới bị mắc bệnh tâm thần.

Sẽ được dịch như sau:

世界では10人に1人が精神障害に苦しんでいます。

Hoặc

世界の10人に1人が精神障害に苦しんでいます。

Bạn cũng có thể dùng:

10人中ちゅう1人

10人のうち1人

(「X人中Y人」/「X人のうちY人」 = “Y của số X người”)

Câu sẽ là:

世界では10人中1人が精神障害に苦しんでいます。

Hoặc

世界では10人のうち1人が精神障害に苦しんでいます。

Chúc bạn thành công!!!

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.