Làm sao để nói “phải bắt đầu làm gì đó” trong tiếng Nhật?

Đã trả lời

Em muốn đặt câu trong bài tập về nhà “tôi phải bắt đầu mang theo ô”. Em biết là nói bắt đầu ăn là:食べはじめる,hoặc bắt đầu uống là: 飲み始める。

Nhưng em không biết để nói được câu trên thì nói như thế nào?

Em đặt là: 傘を連れて行き初めていけないthì có đúng không?

Cả câu em muốn viết là: Trời mưa rất to, tôi phải bắt đầu mang ô đi nếu không muốn ướt hết.

Bình luận
Chấp nhận

Nếu bạn phải dùng mẫu câu với 〜はじめる, câu sẽ như sau:

傘を持っていきはじめなければいけなくなった。Tôi đã phải bắt đầu mang ô.

Tuy nhiên, cách nói trên không tự nhiên, quá cứng nhắc, bạn có thể dùng những cách nói khác như sau:

毎日傘を持っていかなければいけなくなった。

Tôi phải mang ô theo hàng ngày.

毎日傘を持っていくようになった。

Hàng ngày, tôi bắt đầu phải mang ô đi theo.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Về cơ bản, mình cũng đồng ý với ý kiến ở trên.

Ngoài ra mình cũng sẽ dùng mẫu sau:

傘を持参するようになった

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.