Hỏi?

Chữ  ヴ  này đọc ra sao ,  và hình như nó không có trong bảng chữ cái đúng không mọi người?

Bình luận

Từ này vẫn đọc là VU bạn nhé. Nó sẽ dùng để tạo ra những từ như sau:

 

Thêm dakuten (v-)
Romaji Hiragana Katakana
va ゔぁ ヴァ
vi ゔぃ ヴィ
vu
ve ゔぇ ヴェ
vo ゔぉ ヴォ
vya ゔゃ ヴャ
vyu ゔゅ ヴュ
vye ゔぃぇ ヴィェ
vyo ゔょ ヴョ

 

Đã trả lời vào 02/01/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.