Thông tin của 4510471

7
Điểm

Câu hỏi
2

Đáp án
1

 • Chữ  ヴ  này đọc ra sao ,  và hình như nó không có trong bảng chữ cái đúng không mọi …

  Đã hỏi vào 14/12/2017 Tổng hợp.
  • 1K xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Mọi người cho hỏi là khi học Kanji , thì âm Kun và On có quan trọng không?  VD : …

  Đã hỏi vào 28/11/2017 Tổng hợp.
  • 5K xem
  • 3 đáp án
  • 0 điểm