Co gì khác nhau giữa 何時間寝ますか và 何時に寝ますか

Đã trả lời

Có gì khác nhau giữa「何時間寝ますか」 và 「何時に寝ますか」 ?

Theo em được học thì 「何時に寝ますか。」có nghĩa là: ‘”Bạn đi ngủ lúc mấy giờ?” vậy còn 「何時間寝ますか。」 thì có nghĩa là gì ạ?

Bình luận
Chấp nhận

何時間 là chỉ một khoảng thời gian. Ví dụ bạn ngủ trong mấy tiếng?
何時 là chỉ một thời điểm nhất đinh. Ví dụ khi bạn nói đến thời gian bạn đi ngủ là lúc mấy giờ.

Đã trả lời vào 26/04/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.