cấu trúc

chỉ cho mình cấu trúc khi muốn nhấn mạnh thứ gì đó: đặc biệt là…

Bình luận

Mình nghĩ dùng 特に là Ok.

 

Đã trả lời vào 30/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.