Các sử dụng hợp lý của ご確認ください

Em thường nhìn thấy ご確認ください trong các lá thư công việc. Nó chính xác được sử dụng trong các trường hợp thế nào? Mọi người giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều.

Bình luận
Chấp nhận

Một việc quan trọng khi ban sử dụng cụm từ trên là, trong thực tế, đôi khi người gửi thư không yêu cầu nhất thiết bạn phải xác nhận hoặc đưa ra bất cứ hành động nào.
Rõ ràng là nếu người gửi thư đưa ra một vấn đề bạn chưa giải quyết hoặc cần bạn xác nhận thì ご確認ください có nghĩa là yêu cầu bạn kiểm tra và có câu trả lời rõ ràng cho vấn đề. Khi đó người ta cũng có thể dùng là ご 確認 よ ろ し く お 願 い し ま す.
Trong trường hợp khác, ご確認ください có thể dơn giản chỉ là tôi đã làm một việc gì đó và bạn hãy kiểm tra lại mà không yêu cầu bạn trả lời. Ví dụ: gửi hành trình du lịch, hoặc hành trình đường đi, ảnh hoặc file bạn đã yêu cầu. Trong trường hợp này, người gửi không mong chờ câu trả lời từ bạn. Bạn trả lời cũng được mà không trả lời cũng không sao.
Cũng trong nhiều trường hợp, nếu nội dung bên trên không có gì bạn cần lưu ý thì nó đơn giản chỉ giống như Best regards trong tiếng Anh. 

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

Nó có nghĩa là “làm ơn kiểm tra lại” hoặc là “làm ơn xác nhận lại”
kakunin 確認: kiểm tra, xác nhận
go kakunin ご確認: cách nói trang trọng của kakunin
kudasai ください: hãy, làm ơn
ご確認ください: Xin bạn hãy xác nhận lại (thông tin…)

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

ご確認ください có nghĩa lầ Làm ơn hãy kiểm tra cẩn thận lại thông tin bên trong (bên dưới) rất mong nhận được hồi âm của bạn.

ご確認くださいtrang trọng hơn là  確認してください và hơn hẳn  確認してくれる.

 

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.