Tại sao Pokemon luôn có 3 dấu chân?

Tớ được biết là trong Pokemon Go, dấu chân gần Pokemon cho biết khoảng cách từ Pokemon đó đến tớ, nhưng khi tớ di chuyển xung quanh tới gần Pokemon, số dấu chân vẫn là 3 mà không giảm xuống 2 hoặc 1. Có ai biết  chuyên gì đang xảy ra không?

Bình luận
Chấp nhận

Đây là 1 lỗi trong trò chơi

Nó sẽ được sửa sớm thôi

Đã trả lời vào August 6, 2016

Tớ đã đi qua các địa điểm vào tối qua, cố tìm hiểu xem cái hệ thống  ‘nearby’ đang cố làm gì, nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả đâu. Nó bị hỏng rồi

vào August 6, 2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.