Lỡ vào cùng 1 game trên Steam ở 2 máy tính cạnh nhau, xong chuột bị lỗi loạn thao tác và tự di chuyển thì nên khắc phục ntn được ae?

Lỡ vào cùng 1 game trên team ở 2 máy tính cạnh nhau, xong chuột bị lỗi loạn thao tác và tự di chuyển thì nên khắc phục ntn được ae?

Mình sài chuột dây rời or lk bluetooth ạ

vào June 15, 2023.
Bình luận

hép

 

Đã trả lời vào June 16, 2023
Bình luận

CỨU

 

Đã trả lời vào June 16, 2023
Bình luận

help me

Đã trả lời vào June 22, 2023
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.