Cấp bậc

Hệ thống điểm

Bạn sẽ tăng thêm uy tín khi người khác nâng điểm cho bài của bạn.

 • +2
  đặt câu hỏi
 • +5
  câu hỏi được nâng điểm
 • +10
  đáp án được nâng điểm
 • +15
  đáp án được chấp nhận

Hệ thống cấp bậc

Bạn sẽ tăng thêm uy tín khi người khác nâng điểm cho bài của bạn.

Thánh
80000
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Huyền thoại
40000
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Siêu Sao
20000
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Cao thủ
2000
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Ngoại hạng
500
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Trung cấp
200
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Sơ cấp
20
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Nhập môn
0
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận