Điều gì sẽ xảy ra với các vật phẩm dư thừa khi túi bị đầy, và cần làm gì để tránh mất vật phẩm?

Có 1 giới mặc định là 350 vật phẩm trong túi ( mặc dù bạn có thể mở rộng nó nhờ vào cửa hàng). Tớ hiện tại đang ở level 6 và có khoảng 250 vật phẩm trong túi. Tớ chưa từng chiến đấu lần nào, và tất cả các phòng gym quanh khu vực tớ ở đều quá mạnh so với Pokemon của tớ. Vì thế mà tớ có rất nhiều Pokeball, Heal và Revive mà hiện tại tớ không cần đến.

Điều gì sẽ xảy ra khi túi của tớ bị đầy? liệu vật phẩm bị thừa có được cho vào 1 túi tạm thời khác không? Hay là tớ sẽ bị mất chúng? Chúng có thế chỗ các vật phẩm cũ không?

Tớ lo là tớ đã bị mất 1 vài vật phẩm giá trị đạt được thông qua việc lên level. Liệu tớ có nên vứt đi 1 vài thứ để tránh điều đó xảy ra không? Nếu có, tớ nên ưu tiên vứt cái gì? Có nên vứt Heal và Revive vì hiện tại tớ đang không cần nó không? Hay chúng sẽ trở thành rất có giá trị sau đó và tớ tốt hơn nên vứt 1 ít Pokeball đi vì đây và vật phổ biến nhất để nhận được ở 1 Pokestop?

 

Bình luận

Nếu bạn ở dưới gần giới hạn của túi (ví dụ. 349) và bạn kích hoạt một Pokestop, bạn vẫn nhận được vật phẩm từ Pokestop  đó.

Nếu bạn vượt quá giới hạn, bạn sẽ không nhận được các vật phẩm mới và chỉ nhận được 50xp. Nếu bạn lên level khi bạn vượt quá giới hạn bạn vẫn có được tất cả các vật phẩm từ việc lên level.

Vì bạn đang ở level 6, bạn không cần phải lo lắng nhiều đâu, mặc dù nếu bạn đang hết Pokeballs, bạn có thể ném một số potions / revives đi.

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Tại Pokéstop: Bạn sẽ nhận được một cảnh báo rằng túi của bạn đầyvà không nhận thêm được bất kỳ vật phẩm nào khi nó đầy.

Tại Level-Up: Bạn sẽ nhận được tất cả các vật phẩm và nó sẽ hiển thị vd như 380/350 chẳng hạn.

Chiến lược tốt nhất là ném revivers và heal đi vì bạn luôn luôn nhận được Pokeballs tại Stop. Vì bạn đã nói rằng bạn không tham gia vào Gym nào. Như vậy, Balls là có giá trị nhất đối với bạn.

Đã trả lời vào August 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.