Tại sao thanh công cụ (Dock) liên tục quay lại màn hình macbook?

Mình có một màn hình ngoài lớn hơn kết nối với macbook pro và đã điều chỉnh cho thanh công cụ hiển thị trên màn hình ngoài (qua System Preferences > Displays > Arrangement, rồi kéo thả thanh màu trắng đến màn hình lớn hơn). Cách này hoạt động tốt, ngoại trừ việc sau đó thanh dock bỗng dưng chuyển lại màn hình macbook, nhưng khi mình mở Displays để chuyển nó lại thì cái thanh trắng vẫn ở màn hình ngoài. Vì vậy, mình phải kéo nó đến màn hình mac, sau đó lại kéo lại ra màn hình ngoài.

Đó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi nhưng mình thấy nó xảy ra ngày càng thường xuyên hơn và khiến mình rất khó chịu. Chắc mình đã vô tình bấm phải cái gì đó rồi nên nó mới bị thế này.

Mình đang dùng Mavericks 10.9.5

Bình luận
Chấp nhận

Mình vừa trả lời một câu tương tự tại đây

Bạn có thể kéo thanh Dock đến 1 màn hình khác bằng cách kéo con trỏ đến đáy màn hình đấy sau đó tiếp tục kéo xuống khoảng 1 giây. Có lẽ dock chuyển đến màn hình khác vì bạn vô tình làm thế này mà không nhận ra đấy.

Đã trả lời vào July 29, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.