Làm thế nào để khiến ctrl+mũi tên trái/phải dừng việc thay đổi giao diện màn hình (Desktops) trong hệ điều hành Lion?

⌃ Control+→ ⌃ Control+← làm thay đổi giao diện màn hình

Thực ra mình đã bật tính năng này trên Spaces ở Snow Leopard, nhưng giờ mình muốn tắt nó đi bởi vì mình cần sử dụng các tổ hợp phím này khi sửa trong Eclipse. Làm thế nào để tắt nó đi?

Bình luận
Chấp nhận

Vào  System Preferences > Keyboard > Keyboard Shortcuts > Mission Control và thay đổi cài đặt cho  “Move left a space” và “Move right a space” hoặc tắt nó đi luôn.

Đã trả lời vào July 29, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.