Phím nóng để hiển thị các thư mục và tập tin ẩn trong hộp thoại File Open?

Câu hỏi này cũng tương tự như các câu hỏi: “Có cách nào để LUÔN hiển thị dotfiles bị ẩn trong hộp thoại Open/Save?” hay là “Làm thế nào để hiển thị các thư mục và tập tin ẩn trong Finder?”. Tuy nhiên, mình không muốn LUÔN hiển thị chúng, và đó chính là cái mà câu lệnh defaults write … AppleShowAllFiles … làm.

Mình chỉ muốn hiển thị chúng khi cần thiết Mình thử mở .bash_profile, , vì vậy giờ mình cần nó:

enter image description here

Linux và Gnome cho phép dùng tổ hợp phím để thay đổi giữa hiển thị và giấu các tập tin ẩn. Nhưng phím nóng của Gnome không có tác dụng trên OS X.

Để hoàn chỉnh, .bash_profile tồn tại trong thư mục chính:

$ ls ~/.bash_profile 
/Users/jww/.bash_profile

 

Một câu hỏi khác liên quan… Như có thể thấy ở trên, gõ tên thư mục trong Finder (hoặc là Spotlight) sẽ không tìm được. Mình cố click chuột phải để có trình đơn ngữ cảnh trong các hộp thoại thư mục mở (File Open dialog) với hy vọng có thể thấy một tùy chọn như “show all files”. Và mình cũng thử View menu để tìm dòng “show all files” với File Open dialog mở.

Tại sao cái này lại bị ẩn ở đâu đó? Mục đích của việc không cho phép người dùng dễ dàng mở tập tin là gì?

Bình luận

tổ hợp phím ⌘ CMD+⇧ SHIFT+. sẽ hiển thị những tập tin ẩn trong các hộp thoại mở/lưu (Open/Save dialog)

lưu ý: cách này không áp dụng được với chế độ xem cột (Column View)

Phần hai: Tập tin ẩn thường khá nhạy cảm, người dùng không nên sửa chúng mà không quan tâm hậu quả sẽ xảy ra là gì.

Bạn cũng có thể nhấn ⌘ CMD+⇧ SHIFT+G và nhập đường dẫn đến thư mục ẩn, giống như trong Terminal ( tính năng tự động hoàn tất ⇥ TAB cũng có thể hiệu quả)

Đã trả lời vào July 28, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.