Mail iOS 11: không tự lấymail thủ công được?

Đã trả lời

Ngoại trừ tài khoản iCloud mà thình thoảng tớ mới dùng, tớ chỉ dùng POP3 email. Tớ thích dùng ns vì không cần phải lưu trữ 1 đống mail trên mỗi thiết bị mà tớ dùng.

Từ trước đến nay, tớ đều nhận tất cả mail trên máy tính Mac.

Tớ chỉ dùng điện thoại để check mail khi tớ đi đâu đó 1 thời gian thôi.

Do vậy, tớ luôn tự kiểm tra mail 1 cách thủ công.

Tuy nhiên, kể từ khi nâng cấp lên iOS 11 thì không còn được thế nữa. 2 cái điện thoại của tớ chứa hàng trăm mail không mong  muốn. tớ đã đọc và xử lý hết chỗ mail đó, nhưng mail vẫn tràn ngập trên điện thoại.

Phương pháp check thủ công còn dùng được không? Tớ hoang mang quá.

À mà POP3 của tớ thường xóa sau 24 giờ nhận được mail, để giữ sao lưu nếu mình dùng thiết bị khác.

Bình luận
Chấp nhận

Mình cũng dùng POP thay vì IMAP với lý do giống bạn, mặc dù cài đặt tổng thể của mình hơi khác 1 chút. Theo đó, bạn vẫn có thể tự lấy mail trên iOS 11 bằng cách như sau:

  1. Mở Settings
  2. Nhấn vào Accounts & Passwords
  3. Nhấn vào Fetch New Data
  4. Đảm bảo nút bật ở trên cùng tắt
  5. ở cuối màn hình, nhấn vào Manually
Đã trả lời vào April 1, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.