Tắt tính năng sử dụng iPad như loa cho các ứng dụng điện thoại của iPhone

Đã trả lời

Kể từ khi lên iOS11, khi gọi điện bằng ứng dụng iPhone Dialer, thay vì 1 nút loa bình thường, khi mình nhấn vào sẽ hiện ra một menu cho việc dùng loa hoặc iPad. Mình chưa bào giờ dùng tính năng này trước đó, và cũng thực sự không bao giờ muốn dùng iPad như 1 cái loa cho iPhone cả.

Mà khi tìm trên Google thì thấy rất ít kết quả về vấn đề này.

Có ai có cách nào để xóa tính năng đó không?

Đã hỏi vào February 25, 2018 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

trên điện thoại, vào phầnSettings > Phone > Calls on other devices.

Tắt tất cả các thiết bị, hoặc chỉ tắt iPad của bạn.

Đã trả lời vào February 25, 2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.