làm sao để thoát khỏi chế độ toàn màn hình này mọi người nhỉ? không phải fn F cũng không phải ctrl command F

nó hiện lên cả 2 cái ảnh gmail của tôi, mỗi lần trong chế độ toàn màn hình thì lại không có cái để tôi ấn thêm tap mới

Đã hỏi vào January 20, 2023 Tổng hợp.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.