Làm thế nào để kéo trang lên/xuống trong OS X?

Đã trả lời

Mình đang sử dụng Mac OSX Snow Leopard.

Làm thế nào để kéo trang lên/xuống?

Bình luận
Chấp nhận

Nếu bạn có bàn phím đầy đủ, bạn có thể sử dụng các  phím pgup và pgdown trên bàn phím, gần với chỗ phím số.

Nếu không có bàn phím đầy đủ, nhấn đồng thời phím function (phím fn trên bàn phím) và mũi tên lên xuống để kéo trang lên xuống

Đã trả lời vào July 27, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.