Làm thế nào để thay wiget đồng hồ kim thành đồng hồ số?

Em không hiểu chuyện gì xảy ra các bác ạ, không biết có phải điện thoại bị hỏng hay bị sao không.

Em có một widget đồng hồ kim trên màn hình chủ và em muốn thay thành một đồng hồ kỹ thuật số. Nếu em nhấn vào widget, em sẽ vào được bên trong ứng dụng đồng hồ. Khi cài đặt em chọn “Style Digital”nhưng đồng hồ màn hình vẫn là một đồng hồ kim.

Có bác nào biết cách để thay đổi đồng hồ kim thành  đồng hồ kỹ thuật số không ạ?

Đã hỏi vào Tháng Bảy 31, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bạn không thể thay đổi widget từ đồng hồ kim sang đồng hồ số, nhưng bạn có thể thay thế 1 đồng hồ kim bằng đồng hồ số tương tự. Nhấn giữ trên widget đồng hồ và kéo nó xuống biểu tượng xóa để xóa nó. Sau đó, để thêm một widget đồng hồ kỹ thuật số, đi đến ngăn ứng dụng và nhấnWidgets, tìm đồng hồ số trong danh sách. Nhấn giữ trên đồng hồ kỹ thuật số để nhặt nó lên, và kéo lên màn hình chủ.

Đã trả lời vào Tháng Bảy 31, 2016
Bình luận

Trên phiên bản mới, vuốt dọc trên vòng tròn sẽ khiến nó lật lại. Một mặt là đồng hồ kim, mặt kia là đồng hồ số.

Đã trả lời vào Tháng Bảy 31, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.